Skip to toolbar
www.avpschool.org การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้..... การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ..... ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ “ความคิด” “ความคิด” เป็นตัวนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่งความคิดมีอิทธิพลสูงสุดในการนำคนไปสู่ ความตกต่ำลง หรือ ความเจริญขึ้น ทั้งนี้เพราะ..... ความคิด นำพา คำพูด ความคิด นำพา การกระทำ ความคิด นำพา พฤติกรรม ความคิด นำพา นิสัย ความคิด นำพา... read more
โรงเรียนในฝันที่มีจริง..... ที่สุดของการเรียนรู้และการพัฒนาที่แท้จริง เสริมสร้างเด็กนักเรียนเต็มศักยภาพ 5 ด้าน ให้เป็นเด็ก ฉลาด เก่ง งาม ดี มีคุณค่า และมีความสุข ด้วยความรู้ ความดี และความจริง..... เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เฉพาะอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 19 คน Tel. 039 433011, 089 0433011, 097 9781181 www.avpschool.org   read more