Skip to toolbar
โรงเรียนในฝันที่มีจริง..... ที่สุดของการเรียนรู้และการพัฒนาที่แท้จริง เสริมสร้างเด็กนักเรียนเต็มศักยภาพ 5 ด้าน ให้เป็นเด็ก ฉลาด เก่ง งาม ดี มีคุณค่า และมีความสุข ด้วยความรู้ ความดี และความจริง..... เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เฉพาะอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 19 คน Tel. 039 433011, 089 0433011, 097 9781181 www.avpschool.org   read more