ทำเนียบนักเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

ปีการศึกษา

ภาคเรียน

จำนวนนักเรียน

ประจำ (คน)

ไปกลับ (คน)

รวมทั้งหมด (คน)

2557

ภาคเรียนที่ 1

7

1

8

ภาคเรียนที่ 2

7

1

8

2558

ภาคเรียนที่ 1

12

4

16

ภาคเรียนที่ 2

12

4

16

2559

ภาคเรียนที่ 1

19

6

25

ภาคเรียนที่ 2

17

8

25

2560

ภาคเรียนที่ 1

24

7

31

ภาคเรียนที่ 2

35

4

39

2561

ภาคเรียนที่ 1

51

0

51

ภาคเรียนที่ 2

56

0

56

2562

ภาคเรียนที่ 1

64

0

64

ภาคเรียนที่ 2

72

0

72

2563

ภาคเรียนที่ 1

67

0

67

ภาคเรียนที่ 2

67

0

67

2564

ภาคเรียนที่ 1

52

0

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook : Ariya Vichit Pundit School โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์