Skip to toolbar

www.avpschool.org
สถาบันอริยวิจิตรบัณฑิตย์แห่งอนาคต…..

ปัญหา…..
เป็นที่พูดคุยหรือถกเถียงกันอย่างมากมาย เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์
ที่มนุษย์มีการทำร้ายกัน ละเมิดกัน ห้ำหั่นฆ่าแกงกัน ทำลายล้างกัน คดโกงเอาเปรียบกัน ดูถูกเหยียดหยามกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ฯลฯ หลายหลากรูปแบบ นั้น ว่า…..
ต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหน?
และ เราจะจัดการแก้ไขปัญหากันอย่างไร?

ต้นเหตุ…..
เป็นเพราะ มนุษย์ไม่ได้ถูกสอน ไม่ได้ถูกปลูกฝัง จิตสำนึกในวัยเด็กและในวัยเรียนรู้ ให้รักกัน เมตตากัน เป็นห่วงกัน เอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงคุณค่าดีดีของชีวิต อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรม และอย่างจริงจัง

หนทางการแก้ไข…..
ซึ่งหากระบบการศึกษาของโลกให้ความสำคัญ และมีผู้นำที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างใหม่ให้กับโลก ด้วยการสร้างค่านิยม เปลี่ยนแปลงวิถี และเป้าหมายของมนุษย์ สู่ความจริงที่ถูกต้อง โดยบัญญัติคำว่า “ความสุข” ใหม่ และยกย่องให้ความสำคัญ สิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร และจัดการระบบการศึกษาใหม่ของมนุษย์สู่รูปแบบแนวทางนั้น โลกของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสั่นสะเทือนในทันที

ทิศทางการแก้ไข…..
เปลี่ยนเป้าหมายใหม่…..
เพราะเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกนี้คือ ความสุข
แต่นิยามของคำว่า ความสุข ถูกตีความออกไปแตกต่างกัน
เมื่อความสุขถูกตีความว่า “การประสบความสำเร็จ” เป้าหมายของชีวิตสู่ความสุขจึงมุ่งไปที่ “ความสำเร็จ” แต่เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ว่า มนุษย์จะพบเจอกับความสำเร็จในทุกครั้ง และเมื่อไม่ประสบความสำเร็จ มนุษย์จึงไม่พบเจอความสุข ชีวิตมนุษย์จึงมีความสมหวังผิดหวัง จากการประสบและไม่ประสบความสำเร็จที่ตัวเองคาดหวัง
ทำให้การตีความว่า ความสุข คือ ความสำเร็จ ความสมหวัง เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ ของชีวิตมนุษย์ จึงมีแต่ความทุกข์ ที่ใช้การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ใช้กลยุทธ์การเอาชนะ ละเมิด กอบโกย ทุกสิ่งอย่างให้ได้ครอบครองเพื่อความสำเร็จสูงสุด และให้เป็นที่ยอมรับของคนอื่นว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
แต่ในความเป็นจริง ความสุขที่แท้จริงกลับไม่ใช่ความสำเร็จ
ดังนั้น
เพียงแค่เราตีความคำว่า ความสุข อย่างถูกต้องเสียใหม่ เป้าหมายของชีวิตมนุษย์เราก็จะเปลี่ยนไปอย่างทันที

วิธีการแก้ไข…..
สร้างเหตุใหม่…..
ให้นิยามใหม่ของคำว่า ความสุข
หากเราตีความ ให้นิยามของคำว่า ความสุขใหม่ให้ถูกต้องว่า
“ความสุข คือ ผลของการสร้างเหตุจากการทำจิตใจให้มีความสุข”
ดังนั้น
ความสุข คือผล
และการทำจิตใจให้มีความสุข คือเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้น ต่อให้เราจะเป็นอย่างไร จะมีสภาวะเช่นไร จะพบเจอเหตุการณ์ใด จะมีอุปสรรคปัญหามากหรือน้อยเพียงใด เราสามารถบันดาลความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเรา ด้วยการสร้างเหตุของการทำความสุขให้เกิดขึ้น
และ
การสร้างความสุขคือ ความสามารถที่ไม่อิงสิ่งใด เช่น ความสำเร็จ ความสมหวัง และเมื่อมีความสามารถในการสร้างความสุข ก็จะมีความสุข
และ
ความสุขที่แท้จริงคือ ผลของการสร้างเหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
โดยเหตุของการสร้างความสุขที่แท้จริงคือ ความดี และความจริง ที่จะนำความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมาสู่ตัวผู้สร้าง

ผล…..
เหตุใด ความดี และความจริง จึงเป็นเหตุแห่งความสุข?
เพราะ…..

ความดีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง ในการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่น ในการทำให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ และผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะเป็นผู้มีความสุข

และความจริงนำมาซึ่งปัญญาในการรับรู้สภาวะต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ขจัดความกลัวความไม่มั่นใจ โดยไม่ เสแสร้ง บิดเบือน โกหก หลอกลวง กลบเกลื่อน ปิดบัง หรือปฏิเสธ แต่เป็นการเข้าถึงความจริง ทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดี สิ่งถูก สิ่งผิด ตามความจริง และพัฒนาปัญญาในการมองเห็นความจริง และเมื่อมองเห็นความจริง จะปราศจากความกลัว ความสงสัย ความไม่มั่นใจ เมื่อไม่มีความสงสัย ความไม่มั่นใจ หรือความกลัว ก็จะเกิดความสุข…..

สรุปท้าย…..
นี่คือที่มาของสถาบันอริยวิจิตรบัณฑิตย์แห่งอนาคต ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับโลก ในการสร้างค่านิยมของคำว่า ความสุข อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเสียใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีของมนุษย์ในสังคมประเทศและโลก สู่เป้าหมายของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
เพื่อให้มนุษย์บรรลุความสุขที่แท้จริง เพื่อทางออกของชีวิต และเพื่อทางรอดของมนุษยชาติ

แล้วมาพบกัน ในวันที่ความฝันกลายเป็นความจริง อีกครั้ง…..

ณ สถาบันอริยวิจิตรบัณฑิตย์แห่งอนาคต
สถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ เพื่อร่วมสร้างโลกใหม่ ในอุดมคติ

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *