Skip to toolbar

www.avpschool.org
“ความหวังอันสูงสุดของโลก..…”
คำสอน…..

ความหวังอันสูงสุดของโลก…..
ดังนี้…..

ทุกวันนี้ที่โลกมีปัญหา คือการพัฒนาตามกิเลสของมนุษย์

และมาในวันนี้ โลกจึงโหยหา “ผู้นำที่ดีมีปัญญา”

ที่จะมาช่วยชี้นำมนุษย์ด้วยกัน
ให้หยุดพัฒนาตามใจกิเลสของตนเอง
และหันมาพัฒนาโลกใหม่ ที่สวนทาง สวนกระแส กับกิเลส

คือ…..
การพัฒนาให้มนุษย์ มีการฝักใฝ่และใฝ่หา
“ความรู้ ความดี ความจริง” ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

ด้วยหัวใจ ด้วยความหวัง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะให้ตัวเองได้ถูกปลูกฝังให้เจริญยิ่งขึ้นไป
ใน จิตสำนึก จิตใจ จิตวิญญาณ ตัวตน

เพื่อช่วย ฟื้นคืนโลก และ ฟื้นคืนชีวิต ให้กับตัวมนุษย์เอง

และสุดท้าย…..
นี่คือ
ความหวังอันสูงสุด ของโลก
และนี่คือ
ความหวังอันสูงสุด ของมนุษย์ ทุกคน.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์
สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมสร้างโลกใหม่
ด้วยความหวังอันสูงสุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *