Skip to toolbar

www.avpschool.org

คำสอน…..

“สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ความคิดในหัวตัวเอง”
ดังนี้…..

ไม่มีสิ่งใดในโลกน่ากลัวยิ่งไปกว่า “ความคิดในหัวของเราเอง”
เพราะ…..
ความคิดที่อยู่ในหัวของเรานั้น สามารถกำหนดชีวิตชะตากรรมให้กับเจ้าของความคิดได้อย่างทรงพลัง
เหตุเพราะ
ความคิดของเรานั้นสามารถชี้ให้เรา เจริญหรือตกต่ำ สุขหรือทุกข์ หรือแม้กระทั่งสามารถชี้ ความเป็นหรือความตาย ให้กับเราได้

ดังนั้น…..
สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิดในหัวของเรา
ที่เราจะต้องมั่นใจให้ได้ว่า ความคิดของเรานั้นจักเป็นความคิดที่ดีแต่เพียงเท่านั้น เพราะความคิดที่ดีจะบันดาลความสุขความสบายใจให้กับผู้คิด ในขณะที่ความคิดไม่ดี ความคิดแนวลบ ความคิดที่มีอคติ จะนำพาให้เกิดความทุกข์
และ
เมื่อวันหนึ่งวันใด ที่เราต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหา หรือร่างกายอ่อนแออ่อนล้าลง หมดเรี่ยวแรง เกิดเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อนั้นความคิดที่ไม่ดีจะครอบงำเล่นงานเราอย่างไม่มีชิ้นดี

ด้วยเหตุนี้…..
สิ่งที่เราควรต้องฝึกฝนขณะยังเยาว์วัย หรือขณะที่เรายังมีกำลังวังชา มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ชีวิต คือ หมั่นสร้างสั่งสมความคิดที่ดี ที่เป็นความคิดที่อยู่ในกรอบของความดี ความถูกต้อง ที่เป็นความคิดที่อยู่ในหลักของเหตุและผล เป็นความคิดที่อิงกับปัจจุบันความจริง ไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่าน สิ้นหวังท้อแท้ อิจฉาริษยา เพ่งเล็งให้โทษให้ร้ายผู้อื่น ดูถูกดูแคลนผู้อื่น โกรธแค้นผู้อื่น หงุดหงิดรำคาญ หรือหวาดระแวงผู้อื่น ซึ่งเมื่อเราสามารถขจัดความคิดที่ไม่ดีออกไป คงเหลือไว้แต่ความคิดที่ดี เราก็จะมีแต่ความสงบสุขอยู่กับความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์ของตัวเอง แม้เมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ทรุดโทรมอ่อนแอ เราก็จะยังคงอยู่กับความคิดที่ดี และความคิดที่ดีจะปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากความทุกข์โศกโรคภัย ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะทำให้เราเกิดความหวั่นไหวได้

เมื่อเป็นดังนี้…..
ขอเราจงอย่าได้ประมาท แต่จงรีบเร่งเสริมสร้างความคิดที่ดีให้เกิดขึ้นในหัวของเรา กำจัดความคิดลบและร้ายออกจากหัวของเรา อันจะทำให้เราเกิดความสงบสุขในจิตใจ สามารถปกป้องตัวเองจากความทุกข์ ที่เกิดจากโรคภัยใข้เจ็บ ปัญหาชะตากรรมทั้งหลายทั้งปวง
เพราะเมื่อถึงวันที่เราล้มลง จะไม่มีใครอื่นใดสามารถช่วยให้เราเกิดความสุขได้เลย ยกเว้นความคิดที่อยู่ในหัวของเราเท่านั้น ที่จะอยู่เป็นเพื่อนเรา เป็นมิตรที่ดีของเรา ปกป้องคุ้มครองคุ้มภัยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ใจในทุกสภาวการณ์ของชีวิต

สุดท้ายแล้ว หากเราประมาทล่าช้า ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งไปกว่า “ความคิดที่อยู่ในหัวของเราเอง” ที่จะเป็นผู้ตัดสินชี้ชะตากรรมให้กับตัวเราเองที่เป็นเจ้าของความคิด อย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุด.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *