Skip to toolbar

คำสอน…..

“โลกจะดี หากมีผู้ให้ก่อน
โลกจะดียิ่งกว่า หากมีผู้ให้กลับ และผู้ให้ต่อ”
ดังนี้…..

โลกของเราจะดี หากมีบุคคลที่เป็น ผู้ให้ก่อน
และโลกนี้จะดียิ่งกว่า หากมีบุคคลที่เป็น ผู้ให้กลับ และผู้ให้ต่อ

เพราะ…..
การให้สิ่งที่ดีกับผู้ใด หากไม่ได้รับการตอบแทนหรือตอบสนองกลับจากผู้รับ ก็ยากที่ผู้ให้ จะรักษากำลังใจในการให้ ไว้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้
แต่หากการให้แก่ผู้ใด ได้รับการตอบรับ ตอบกลับ รู้บุญคุณ เห็นคุณค่า ผู้ให้ก็จะมีความภาคภูมิใจ ที่เห็นสิ่งที่ตนให้เกิดประโยชน์เกิดผล อันจะทำให้ผู้ให้ ยิ่งมีกำลังใจในการให้มากยิ่งขึ้นอีก

ดังนั้น…..
หากผู้รับ เมื่อได้รับสิ่งใดที่ดี แล้วให้กลับแก่ผู้ให้ รู้บุญคุณคุณค่าของการให้ อีกทั้งยังขยายประโยชน์และโอกาส จากสิ่งที่ตนเองได้รับไปยังบุคคลอื่น นอกจากจะทำให้ผู้ที่ให้ก่อน มีความสุขความภูมิใจกับการให้ของตัวเองแล้ว ยังจะทำให้ผู้ที่ให้ก่อนนั้น มีกำลังใจอยากให้ผู้รับนั้นหรือผู้อื่นอีก มากขึ้นด้วย
และ
ในส่วนของผู้รับ เมื่อได้รับสิ่งดีและทำตัวเองให้ดีแล้ว ก็นำไปเผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอีก จะเป็นการให้ที่ยิ่งเพิ่มประโยชน์คุณค่ามูลค่าราคาอย่างมากมาย ที่ทำให้โลกของเรานี้ ดียิ่งขึ้นไป อีกเท่าทวีคูณ

และในการรำลึกถึงผู้มีพระคุณของเรา…..

พ่อแม่ของเราและผู้ที่มีพระคุณกับเรา จะสุขใจดีใจแค่ไหน หากท่านเห็นเราเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณ ประกอบกับ ยังสามารถนำตนเองเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *