Skip to toolbar

คำสอน…..

“การให้ผู้อื่นมองเราดี มี 2 ทางเลือก คือ สร้างภาพ หรือ พัฒนาตนเอง”
ดังนี้…..

ผู้คนส่วนใหญ่มักต้องการให้คนอื่นมองตัวเองดี
และในการทำให้คนอื่นมองตัวเองดีนั้น ก็อยู่ที่ว่า ผู้นั้นคิดอย่างไร และจะเลือกทำอย่างไร

โดยหากผู้นั้นคิดผิด ผู้นั้นก็จะทำผิด ด้วยการเลือกที่จะ สร้างภาพ
แต่หากผู้นั้นคิดถูก ผู้นั้นก็จะทำถูก คือ เลือกที่จะ พัฒนาตนเอง

ซึ่งหากผู้ใด เมื่อต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้อื่น แต่เลือกที่จะสร้างภาพ โดยการโกหก ตบตา หลอกลวง เสแสร้งแกล้งทำ กลบเกลื่อนสิ่งไม่ดีหรือความผิดของตัวเอง
ผู้นั้นคือ คนที่หลอกลวงตัวเอง
และผู้นั้นคือ คนที่ไม่มีความจริงใจกับตัวเอง

แต่หากผู้ใด เมื่อต้องการให้ผู้อื่นมองตัวเองดี และเลือกที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นสิ่งดีในตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับตัวเอง ซึ่งหากตัวเองยังไม่ดีในสายตาผู้อื่น ผู้นั้นก็จะรีบเอาประโยชน์ โดยการรับเอามุมมองข้อคิดของผู้อื่น มาเป็นกระจกสะท้อนดูตัวเอง และมาพิจารณาทบทวนหาความจริง ตามหลักธรรมความเป็นจริง ว่าตัวเองดีหรือไม่ดี ตามความคิดเห็นหรือคำบอกกล่าวของผู้อื่น จริงหรือไม่ และหากค้นพบว่า ตัวเองยังไม่ดีเช่นนั้นจริง ก็จะะเร่งรีบพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างไม่รอช้า
ผู้ที่เป็นดังเช่นกล่าวมานี้นั้น นับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง รักและจริงใจกับตัวเองอย่างแท้จริง ซึ่งหาได้น้อยมาก

เพราะ…..
ผู้คนมากมายในโลก มักหลอกลวงกันด้วยการสร้างภาพ โดยต่อหน้าทำอย่างหนึ่ง แต่ลับหลังทำอีกอย่างหนึ่ง หรือ ตัวเองเป็นอย่างหนึ่ง แต่แสดงอีกอย่างหนึ่ง เหตุเพียงเพราะ ต้องการให้คนอื่นมองตัวเองว่าดี โดยที่ตัวเองไม่ได้มีความดีนั้นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก

เหตุเพราะ…..
หากเราคิดสร้างภาพได้ นั่นก็แสดงว่า เราก็คิดได้แล้วว่า สิ่งใดคือสิ่งที่ดี และสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ดี
ซึ่ง…..
แทนที่เราจะฉกฉวยโอกาสจากการที่ ‘เราคิดได้แล้ว’ มาเป็น ‘เราทำได้ด้วย’ โดยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไป
แต่กลับกลายมาเป็น ‘การสร้างภาพ’ โดยการตบตาหลอกลวงผู้อื่นและตัวเอง แทน
การกระทำเช่นนั้น ไม่เพียงแต่เราจะไม่ได้กำไรใด ๆ จากชีวิตแล้ว
เรายังขาดทุน ด้วยการละเมิดศีล สร้างกรรมต่อผู้อื่นและตนเอง ด้วย

ดังนั้น….
หากเรามีความซื่อสัตย์ มีความรักและความจริงใจให้กับตัวเองอย่างแท้จริง เราจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี และจะไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ดี ด้วยการสร้างภาพหลอกลวงตัวเองและผู้อื่น เพียงเพื่อให้คนอื่นมองเราดี โดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจริง

เพราะในท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายสูงสุดในชีวิต คือ
การคิดดี พูดดี ทำดี เพื่อให้ตัวเองดีอย่างสมบูรณ์แท้จริง
ไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นมองว่าเราดี

ฉะนั้น…..
– ไม่ว่า ทั้งต่อหน้าหรือลับหลังผู้อื่น
– ไม่ว่า ผู้อื่นจะมองเห็นว่าเราดีหรือไม่
– ไม่ว่า ผู้อื่นจะมองออกว่าเราดีหรือไม่
เรายังคงซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเอง โดยไม่หวั่นไหวกับผู้ใดหรือสิ่งใด
และ
เรายังคงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยยึดมั่นในความดีและความจริง
เพื่อ
ให้เราได้บรรลุเป้าหมายของการเกิดมาในชีวิต คือ การค้นพบกับความสุขความเจริญที่แท้จริง ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
นั่นเอง.

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล
โรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *