Skip to toolbar

คำสอน….. “โลกจะดี หากมีผู้ให้ก่อน โลกจะดียิ่งกว่า หากมีผู้ให้กลับ และผู้ให้ต่อ” ดังนี้….. โลกของเราจะดี หากมีบุคคลที่เป็น ผู้ให้ก่อน และโลกนี้จะดียิ่งกว่า หากมีบุคคลที่เป็น ผู้ให้กลับ และผู้ให้ต่อ เพราะ….. การให้สิ่งที่ดีกับผู้ใด หากไม่ได้รับการตอบแทนหรือตอบสนองกลับจากผู้รับ ก็ยากที่ผู้ให้ จะรักษากำลังใจในการให้ ไว้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนได้ แต่หากการให้แก่ผู้ใด ได้รับการตอบรับ ตอบกลับ รู้บุญคุณ เห็นคุณค่า ผู้ให้ก็จะมีความภาคภูมิใจ ที่เห็นสิ่งที่ตนให้เกิดประโยชน์เกิดผล อันจะทำให้ผู้ให้ ยิ่งมีกำลังใจในการให้มากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้น….. หากผู้รับ เมื่อได้รับสิ่งใดที่ดี แล้วให้กลับแก่ผู้ให้ รู้บุญคุณคุณค่าของการให้ อีกทั้งยังขยายประโยชน์และโอกาส จากสิ่งที่ตนเองได้รับไปยังบุคคลอื่น นอกจากจะทำให้ผู้ที่ให้ก่อน มีความสุขความภูมิใจกับการให้ของตัวเองแล้ว ยังจะทำให้ผู้ที่ให้ก่อนนั้น มีกำลังใจอยากให้ผู้รับนั้นหรือผู้อื่นอีก มากขึ้นด้วย และ ในส่วนของผู้รับ…

read more

คำสอน….. “การให้ผู้อื่นมองเราดี มี 2 ทางเลือก คือ สร้างภาพ หรือ พัฒนาตนเอง” ดังนี้….. ผู้คนส่วนใหญ่มักต้องการให้คนอื่นมองตัวเองดี และในการทำให้คนอื่นมองตัวเองดีนั้น ก็อยู่ที่ว่า ผู้นั้นคิดอย่างไร และจะเลือกทำอย่างไร โดยหากผู้นั้นคิดผิด ผู้นั้นก็จะทำผิด ด้วยการเลือกที่จะ สร้างภาพ แต่หากผู้นั้นคิดถูก ผู้นั้นก็จะทำถูก คือ เลือกที่จะ พัฒนาตนเอง ซึ่งหากผู้ใด เมื่อต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้อื่น แต่เลือกที่จะสร้างภาพ โดยการโกหก ตบตา หลอกลวง เสแสร้งแกล้งทำ กลบเกลื่อนสิ่งไม่ดีหรือความผิดของตัวเอง ผู้นั้นคือ คนที่หลอกลวงตัวเอง และผู้นั้นคือ คนที่ไม่มีความจริงใจกับตัวเอง แต่หากผู้ใด เมื่อต้องการให้ผู้อื่นมองตัวเองดี และเลือกที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นสิ่งดีในตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับตัวเอง ซึ่งหากตัวเองยังไม่ดีในสายตาผู้อื่น…

read more