Skip to toolbar

คำสอน …..ต่อ ความทุกข์ มีสภาวะเหตุเช่นไร? ดังที่กล่าวก่อนมา ความทุกข์คือความจริง และ ความจริงคือความทุกข์ และที่ผู้คนในโลกมักไม่ยอมรับความจริงนั้น เหตุเป็นเพราะความจริงมักมาพร้อมกับความทุกข์ ผู้คนทั้งหลายจึงมักหลีกเลี่ยง ไม่มองความจริง โดยหารู้ไม่ว่า ยิ่งหลีกหนีจากความจริงมากเท่าไร ก็ยิ่งจะมีความทุกข์กลบทับ และห่างไกลจากความสุข มากขึ้นเท่านั้น ความทุกข์ มีสภาวะเป็นเช่นไร? ความทุกข์ คือ สภาวะของการไม่มีความสงบสุขของจิตใจ และ ความทุกข์ ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง ๆ เหล่านี้….. – ความโกรธ ความแค้น ความพยาบาท – ความขุ่นเคือง ความหงุดหงิด ความรำคาญ – ความอยาก ความโลภ ความคาดหวัง – ความเหงา ความเศร้า…

read more