Skip to toolbar

คำสอน

 

“การศึกษา ต้องพัฒนาคน ทุกมุมด้าน”

 

ดังนี้…..

 

เมื่อความเจริญของโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว มนุษย์บนโลกต่างก็ต้องแก่งแย่งชิงกัน เพื่อให้สามารถอยู่รอดบนโลกได้อย่างปลอดภัยและสุขสบาย เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ระบบการศึกษาจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนามนุษย์สู่การมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการแสวงหาเงินทอง ความมั่งคั่ง และความสุขสบายสู่ตนเอง

 

ซึ่งนับเป็นเรื่องเศร้า ที่เราต่างหลงลืมตัวตนของเราไปว่า เรามีองค์ประกอบหลายมุมด้าน ที่เราสามารถพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ได้อย่างมากมายสุดแสนประเสริฐ

 

เพราะ ในชีวิตของมนุษย์เรามีองค์ประกอบหลายอย่าง และมนุษย์แต่ละคนต่างมีสิ่งประกอบที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้น ในการจัดระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน เราจึงไม่อาจนำผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน มาวัดค่าในสิ่งเดียวกันเสมอเหมือนกันได้ หากเราทำเช่นนั้น ก็เสมือนว่าเราได้เอาคนที่มีความถนัดความสนใจต่างกัน มาเล่นเกมเดียวกัน และตัดสินสรุปว่าผู้ที่ทำคะแนนน้อยกว่าเป็นคนที่ไม่เก่ง ดังนั้น การพัฒนาคนผ่านการศึกษาเช่นนี้นับว่าไม่ได้อิงหลักธรรมชาติของชีวิต ไม่มีความเข้าใจในชีวิต ไม่มีความยุติธรรมและความเมตตาต่อผู้เรียนเลย

 

และ องค์ประกอบในคนแต่ละคน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น หน้าตา ผิวพรรณ รูปร่างลักษณะ บุคลิกท่าทาง อากัปกิริยามารยาท การแสดงออกและการวางตัว อุปนิสัยจิตใจ ความชอบและความสนใจ ความถนัดและความสามารถ พื้นฐานความคิดและความเข้าใจ พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ ศักยภาพในเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และสิ่งที่อยู่ในตัวตน เป็นต้น

 

ดังนั้น…..

การศึกษาที่แท้จริง จะต้องพัฒนาผู้เรียนครบทุกมุมด้าน ไม่เฉพาะแต่เสริมในสิ่งที่เป็นข้อมูลความรู้หรือทักษะความสามารถ เพียงเพื่อใช้ในการทำงานในการสร้างมูลค่าของเงินเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเสริมสร้างความเป็นตัวตนของมนุษย์ทั้งหมด ทั้งการรักษาสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมกิริยามารยาท บุคลิกภาพการวางตัว วาจาคำพูด อุปนิสัยใจคอ ความคิดจิตใจ ตัวตน ชีวิต และจิตวิญญาณ

และ…..

การศึกษาที่แท้จริง ต้องเห็นคุณค่าของชีวิต

การศึกษาที่แท้จริง ต้องสร้างความภูมิใจให้แก่ชีวิต

การศึกษาที่แท้จริง ต้องพัฒนาชีวิตบนเส้นทางแห่งความดี

การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำพาชีวิตสู่ความรู้ที่เข้าถึงความจริง

การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืน

และในท้ายที่สุด การศึกษาที่แท้จริง ต้องนำพามนุษย์สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล

 

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องรีบหันมาทบทวนและจัดการการศึกษา เพราะที่ผ่านมา เราได้สร้างระบบการศึกษาที่สวนทางกับการสร้างคน ที่แทนที่จะพัฒนาเยาวชนแต่กลับทำลายสิ่งดีในตัวเด็กลง และสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ยอมรับสนับสนุนการศึกษาที่มีเป้าหมายในการเน้นความเก่งทางโลก จนหลงลืมความถูกต้องและความดี ละเลยคุณค่าของความเป็นคน และไม่รู้เป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ที่แท้จริงนั้น เป็นการกระทำที่เราต่างหารู้ไม่ว่า เรากำลังทำลายชีวิตของเด็ก ที่ควรจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสิ่งที่ถูกและได้แก้ไขในสิ่งที่ผิด แต่ในทางกลับกัน เด็กกลับเรียนรู้และซึมซับสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นไปอีก

 

สุดท้าย การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะทำลายตัวเด็กนักเรียนแล้ว ยังทำลายครู รวมไปถึง ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ โลก และทุกคนที่อยู่บนโลกอย่างถ้วนหน้า และทำให้ทุกคนห่างไกลมากยิ่งขึ้นจากความรักความเมตตา ความผาสุกและสันติภาพ ซึ่งต่างคนต่างไม่รู้ และมีน้อยคนนักที่จะรู้ และก็ยังมีอีกหลายคนที่็จะยังคงไม่รู้ต่อไป และไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร โลกของเราจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เพื่อหาทางออกให้แก่เยาวชนที่เป็นความหวังของมนุษยชาติ ด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่แท้จริงของมนุษย์จริง ๆ กันสักที.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *