Skip to toolbar

คำสอน…..

“ชีวิต คือ สิ่งมีค่า
ชีวิต คือ ความสุขและความสวยงาม
เพราะการเกิดมาในชีวิต เราได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี”

ดังนี้…..

ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะการที่เราได้มีโอกาสเกิดมาแล้วในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้รับโอกาสในการสร้างบุญบารมี ฉะนั้น เราจึงต้องมีความสุขในชีวิต และมองชีวิตว่าสวยงาม

เพราะ การเกิดมาในชีวิตนั้นแสนยาก
ดังนั้น เมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาแล้ว เราจะต้องทำโอกาสของเราให้ดีที่สุด ด้วยการสร้างความดีเพื่อให้มีบุญบารมีติดตัวเราไปให้มากที่สุด

ซึ่งการทำความดีนั้น มีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
– การให้วัตถุสิ่งของ เงินทอง
– การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
– การให้ความรู้สึกดี ๆ
– การให้ความรัก ความเมตตา
– การให้ความหวังดี ความปรารถนาดี
– การให้โอกาส
– การให้อภัย
– การให้ความอดทน อดกลั้น
– การให้กำลังใจ
– การให้คำพูดดี ๆ
– การให้ความคิดดี ๆ
– การให้แนวทางที่ดี
– การให้ข้อคิด สติ คติ เตือนใจ
– การให้เกียรติ
– การให้ความไว้วางใจ
– การให้แบบอย่างที่ดี
ฯลฯ
ด้วยความปรารถนาให้คนอื่นได้รับความสุข พ้นจากความทุกข์ และให้คนอื่นได้มีโอกาสสร้างความดีเป็นบุญบารมีติดตัวเขาไปอีกด้วย

คนที่มีปัญญา ที่คิดเป็น และคิดบวกเท่านั้น จึงจะเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของชีวิตว่าเป็นสิ่งสวยงาม และจะเก็บเกี่ยวโอกาสในชีวิตเพื่อสร้างบุญบารมีให้มากที่สุดก่อนจากลาชีวิตไป

แต่ คนที่ไม่มีปัญญา ที่คิดไม่เป็น และคิดลบ จะเข้าใจชีวิตอย่างผิดผิด ไม่รู้คุณค่าของชีวิต และมองว่า ชีวิตคือสิ่งเลวร้าย ชีวิตคือความทุกข์ จึงเกี่ยวข้องกับคนและมองปัญหา ด้วยทัศนคติและความรู้สึกที่ไม่ดี เป็นการทำลายโอกาสของตนเอง ที่ได้มีโอกาสเกิดมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นที่น่าเสียดาย ที่ไม่ได้มีปัญญาในการมองเห็น ที่จะใช้โอกาสที่ตนเองได้รับในการเกิดมาแล้วหนึ่งครั้งในชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุด.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *