Skip to toolbar

คำสอน

“ความสุข คือ เอาความทุกข์ออก
ไม่ใช่ ใส่ความสุขเพิ่ม”

ดังนี้…..

หากเรามีความทุกข์ใจในเรื่องหนึ่ง เราต้องหาทางกำจัดความทุกข์นั้นออกจากจิตใจ
ด้วยการดูที่ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเป็นอะไร แล้วหาทางจัดการแก้ไข
แต่มิใช่ เบี่ยงเบนไปหาความสุขทางอื่น เพื่อหลบหลีกจากความทุกข์ในเรื่องนั้น
เพราะ หากเราเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่น นอกจากความทุกข์เดิมไม่ได้หายไปแล้ว ยังกลับจะมีความทุกข์เรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

เช่น

– หากเรามีปัญหาความทุกข์ใจในเรื่องการงาน การเงิน หรือความขัดแย้งกับใคร ให้เราใช้ปัญญาของเราหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ได้อย่างถูกจุดและลุล่วงด้วยดีทุกฝ่าย
แต่มิใช่ หลบปัญหาไปคิดกลุ้มอกกลุ้มใจ หลบหลีกผู้คน หนีไปหลบซุ่มซ่อนตัว ไปเล่นเพลิดเพลินเที่ยวเตร่ ไปดูหนังฟังเพลงบันเทิงใจ หรือไปเครียดกินเหล้าเมายา

– หากเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เราศึกษาหาต้นเหตุของการเจ็บป่วยนั้น เพื่อหาทางรักษาให้หายขาดหรือให้เรากลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด
แต่มิใช่ ไปพึ่งพายา อาหารเสริมของเสริม เพื่อประคับประคองหรือกดทับอาการ เพื่อถ่วงไว้ไม่ให้ลุกลาม

เพราะ
หากเราไม่เอาความทุกข์ใด ๆ ออกด้วยปัญญา ด้วยการดูที่ต้นเหตุของความทุกข์ แต่เบี่ยงเบนไปหาสิ่งอื่นที่คิดว่าจะทำให้เราคลายจากความทุกข์เดิมหรือทำความสุขในเรื่องอื่น เป็นการคิดที่ผิดถนัด

เพราะ
นั่นไม่ได้ทำให้เราคลายจากความทุกข์หรือมีความสุข แต่เป็นการทับถมความทุกข์เพิ่มขึ้น และยังทำให้เราเนิ่นช้าเสียเวลา อีกทั้งเวลาผ่านยิ่งไปนานวัน ปัญหาก็จะยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้นด้วย

ดังนั้น
การทำความสุขให้เกิดขึ้น คือ การแก้ไขเอาความทุกข์ออกที่ต้นเหตุ
แต่มิใช่ การหาความสุขในเรื่องอื่น ๆ แทน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *