Skip to toolbar

คำสอน “ การศึกษาที่ถูกต้อง คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ‘มีปัญญา’ ไม่ใช่ ‘มีความรู้’ ” ดังนี้….. “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรู้” แต่ “ปัญญา” คือ “การเข้าใจในความรู้” หรือ “การเข้าถึงความจริง” “ผู้มีปัญญา” ไม่ใช่ “ผู้มีความรู้” แต่ “ผู้มีปัญญา” คือ “ผู้เข้าใจในความรู้” หรือ “ผู้เข้าถึงความจริง” ความรู้….. เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ สถานที่ กาลเวลา แม้เราอาจรู้มากมาย แต่เราก็ไม่มีวันรู้ได้ทั้งหมด และเมื่อมาถึงวันหนึ่ง ที่การเรียนรู้ของเราล่าช้าหรือสิ้นสุด อาจด้วยวัยหรือสังขารที่เสื่อมโทรมลง เราก็จะไม่ใช่ “ผู้รู้” อีกต่อไป ปัญญา….. เป็นกระบวนกลไกความคิด…

read more

คำสอน “คนดีมีปัญญา ใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน สร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ส่วนคนพาลด้อยปัญญา กลับเอาความรู้ความฉลาดความเก่งของตน ไปทำลายผู้อื่นและตนเองในที่สุด” ดังนี้….. คนดีมีปัญญา ด้วยความชาญฉลาด ใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น แต่ คนพาลด้อยปัญญา ด้วยความโง่เขลา กลับใช้ความรู้ความฉลาดความเก่งของตน ไปทำลายผู้อื่น และในที่สุดตัวเองก็ถูกทำลายลงด้วย และนี่คือ ความต่าง ระหว่าง คนดีมีปัญญา กับ คนพาลด้อยปัญญา คนดีมีปัญญา – ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น คนพาลด้อยปัญญา – ทะนงตน อวดตน ข่มผู้อื่น คนดีมีปัญญา – ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่น คนพาลด้อยปัญญา – กดขี่ ข่มเหง รังแก…

read more

คำสอน “ความสุข คือ เอาความทุกข์ออก ไม่ใช่ ใส่ความสุขเพิ่ม” ดังนี้….. หากเรามีความทุกข์ใจในเรื่องหนึ่ง เราต้องหาทางกำจัดความทุกข์นั้นออกจากจิตใจ ด้วยการดูที่ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเป็นอะไร แล้วหาทางจัดการแก้ไข แต่มิใช่ เบี่ยงเบนไปหาความสุขทางอื่น เพื่อหลบหลีกจากความทุกข์ในเรื่องนั้น เพราะ หากเราเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่น นอกจากความทุกข์เดิมไม่ได้หายไปแล้ว ยังกลับจะมีความทุกข์เรื่องใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย เช่น – หากเรามีปัญหาความทุกข์ใจในเรื่องการงาน การเงิน หรือความขัดแย้งกับใคร ให้เราใช้ปัญญาของเราหาทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ได้อย่างถูกจุดและลุล่วงด้วยดีทุกฝ่าย แต่มิใช่ หลบปัญหาไปคิดกลุ้มอกกลุ้มใจ หลบหลีกผู้คน หนีไปหลบซุ่มซ่อนตัว ไปเล่นเพลิดเพลินเที่ยวเตร่ ไปดูหนังฟังเพลงบันเทิงใจ หรือไปเครียดกินเหล้าเมายา – หากเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เราศึกษาหาต้นเหตุของการเจ็บป่วยนั้น เพื่อหาทางรักษาให้หายขาดหรือให้เรากลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุด แต่มิใช่ ไปพึ่งพายา อาหารเสริมของเสริม เพื่อประคับประคองหรือกดทับอาการ เพื่อถ่วงไว้ไม่ให้ลุกลาม เพราะ…

read more

คำสอน “ความสุข อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มิต้อง รอ เบื้องหน้า มิต้อง ย้อน เบื้องหลัง” กล่าวคือ ความสุขควรอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มิใช่ต้องรอให้เกิดขึ้นเบื้องหน้า หรือมิใช่แม้แต่ต้องย้อนกลับไปดูเบื้องหลัง ดังนั้น เราต้องทำความสุข ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันทันที ในทุก ๆ ขณะที่เราทำสิ่งใดใด ด้วยการคิดให้ถูก คิดให้ดี คิดให้เป็น เพราะ การทำความสุขให้เกิดขึ้นเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรเป็น และเป็นกำไรชีวิตของเรา ที่ได้มีโอกาสเกิดมา ผู้ที่คิดถูก คิดได้ คิดเป็น คือ ผู้ที่ได้กำไรในชีวิต แต่ผู้ที่คิดไม่ถูก คิดไม่ออก คิดไม่เป็น คือ ผู้ที่ไม่เพียงแต่ไม่ได้สร้างกำไรให้กับชีวิตของตัวเองแล้ว…

read more