Skip to toolbar

วันที่ 203
หลักธรรมความคิด:
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ใน 2 ลักษณะ ทำดังนี้
1. ความคิดดูถูกเหยียดหยามคนอื่น โดยการมองคนและตัดสินคนจากรูปลักษณ์และส่วนประกอบทางวัตถุภายนอก — ความคิดเห็นเช่นนี้เป็นสิ่งผิดและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มองผู้อื่นด้วยเหตุปัจจัยภายนอกนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนในธรรมะ ทั้งทางความคิดและจิตใจ
ความอ่อนในธรรมะด้านความคิด หมายถึง การไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิต ว่าสิ่งที่ส่วนประกอบทางรูปลักษณ์และวัตถุภายนอก เช่น รูปร่างหน้าตา ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ นั้น มีเจริญขึ้นได้ ก็มีเสื่อมลงได้ เช่น
– วันนี้อาจดูสวยแข็งแรง วันข้างหน้าอาจจะกลายเป็นคนเสียโฉมหรือพิการก็ได้
– วันนี้อาจมีฐานะร่ำรวย วันข้างหน้าอาจจะหมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้เป็นสิน หรือล้มละลายก็ได้
– วันนี้อาจเรืองอำนาจ เป็นคนเด่นคนดังมีชื่อมีเสียง ผู้คนยกย่องนับถือ วันข้างหน้าอาจจะเสื่อมอำนาจลง ผู้คนและสังคมหมดความสนใจ หรือไม่ให้ความสำคัญก็ได้
เป็นต้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *