Skip to toolbar

คำสอน:

“หากเราให้สิ่งใด เราจักได้รับสิ่งนั้น ยิ่งกว่า”

ดังนี้…..

หากเราให้สิ่งใด และการให้ของเราเป็นการให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทน เราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมา ยิ่งกว่า เช่น

– การให้ทานวัตถุเงินทอง จะได้รับความมั่งคั่งมั่งมี
– การให้ความเมตตาต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ จะได้รับการมีสุขภาพร่างกายที่ดี
– การให้ความช่วยเหลือการงาน จะได้รับความเก่งคล่องแคล่วในการทำงาน
– การให้เกียรติแก่ผู้อื่น จะได้รับการยอมรับนับถือกลับ
– การให้ความรู้ จะได้รับความฉลาดปราดเปรื่อง
– การให้ความจริงใจ จะได้รับความรักความศรัทธา
– การให้ความสบายใจแก่ผู้อื่น จะได้รับความสงบสุข
– การให้ความหวังดีช่วยชี้แนวทางดีดีแก่ผู้อื่น จะได้รับปัญญา
ฯลฯ

นี่คือสัจธรรมความจริง อันเป็นกฎของธรรมชาติ ที่ว่า
“ทำสิ่งใด จักได้รับสิ่งนั้น”

ดังนั้น
ขอให้เราสร้างความดี ในทุก ๆ ทาง หมั่นเติมและสะสมความดีให้มากขึ้น ยืนหยัดในความดีอย่างแน่วแน่มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดแม้กาลเวลาจะผ่านช้าเนิ่นนาน เมื่อสักวันที่ความดีส่งผล เราจะได้รับสิ่งที่เราเคยให้ไป กลับมา ยิ่งกว่า อีกเป็นทวีคูณ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *