Skip to toolbar

คำสอน:

“สิ่งที่ดี ไม่ได้เป็นไปหรือได้มา ได้โดยง่าย
หากเราอยากเป็นอยากได้ ต้องอดทนฝึกฝนเอา”

ดังนี้…..
สิ่งที่ดี ในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นบุคคลที่ดีมีคุณค่า ประดับด้วยคุณลักษณะสมบัติที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรมความดีงาม

สิ่งที่ดี ทุกคนต่างอยากได้ อยากเป็น อยากมี แต่สิ่งที่ดีไม่ใช่จะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้โดยง่าย ทุกคนล้วนต่างต้องสร้างเอาเองด้วยตัวเองทั้งสิ้น หากเราอยากได้ อยากเป็น อยากมี เราต้องฝักใฝ่ขวนขวาย ต่อสู้ดิ้นรน ฝึกฝนอดทน สร้างเอาเอง หามาเอง เริ่มจากการเห็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า จากนั้นก็ทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ่งนั้นบังเกิดผลในตัวเราในที่สุด

คุณลักษณะสมบัติที่ดี คุณธรรมความดีงาม ที่เราควรให้ความสำคัญ ที่เราควรเห็นประโยชน์ และรีบสร้างให้บังเกิดในตัวเรา มีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

– ความขยันหมั่นเพียร – ฝึกฝน ฝืนบังคับตนเอง ให้ขยันทำงาน จนสามารถเอาชนะความขี้เกียจไปได้
– ความรับผิดชอบ – กระตุ้นตัวเอง ให้ใส่ใจในงาน จนกลายเป็นนิสัยของเราให้ได้
– ความอดทน – ฝึกตัวเอง บังคับตัวเอง ให้อดทนอดกลั้น จนก้าวข้ามความท้อแท้เบื่อหน่ายไปได้
– ความประหยัด – พิจารณาความเป็นจริงด้วยปัญญาของตัวเอง จนสามารถมีนิสัยรู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายได้
– ความเสียสละ – มองผู้อื่นด้วยความเมตตา นึกถึงประโยชน์และฝึกฝนการให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา จนสามารถละทิ้งความเห็นแก่ตัวลงได้
– ความจริงใจ – มองผู้อื่นด้วยความรัก เกี่ยวข้องกันกับผู้อื่นด้วยการให้ประโยชน์ ให้ความรู้สึกที่ดี คำพูดที่ดี การกระทำที่ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่สมควรและถูกต้อง จนเราไม่มีความรู้สึกที่ผิดกับใครในใจ

ยังมีคุณลักษณะความดีงามมากมาย ที่เราควรสร้างให้เกิดขึ้น และสิ่งที่ดีเหล่านี้ จะอยู่คู่กับเรา จะเป็นคุณสมบัติของเรา และจะติดตัวเรา ตลอดไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *