Skip to toolbar

คำสอน:

“อคติ ทำลายทุกสิ่ง ผู้มีอคติ ทำลายตัวเอง”

อคติ ในที่นี้ หมายถึง
ความคิดเห็นที่ผิด ความคิดเห็นในเชิงลบ
ความคิดเห็นที่ไม่ดี ความคิดเห็นในเชิงทำลาย

อคติ เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะ…..
ผู้มีอคติ จะใส่ความคิดเห็น ด้านผิด ด้านลบ ด้านไม่ดี ด้านทำลาย ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความลำเอียง และความอยุติธรรม ทำให้มองเห็นผู้อื่นอย่างไม่ตรงไปตรงมา เปรียบเสมือนเครื่องวัดเครื่องชั่งที่เสีย อ่านค่าผิดเพี้ยนจากมาตรฐานความจริง

โดยที่เรา จะ…..
คิดกับผู้ที่เรามีอคติ เลยเถิดจากความเป็นจริง
พูดถึงผู้ที่เรามีอคติ เกินกว่าความเป็นจริง
กระทำต่อผู้ที่เรามีอคติ ด้วยการกระหน่ำซัดซ้ำเติม เกินกว่าเหตุของความเป็นจริง
โดยปราศจากความ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

อคติ สามารถแพร่กระจาย จากคนสู่คน จากหนึ่งเป็นสิบ เป็นร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน…
อคติ แค่จากคนหนึ่งคน ก็สามารถสร้างความแตกแยกได้อย่างมากมายใหญ่หลวง
แม้ครอบครัว สถาบัน องค์กร หรือประเทศชาติ ก็อาจล่มจมล่มสลายได้

แต่สุดท้าย แม้อคติ จะทำลายทุกสิ่ง
แต่ผู้มีอคติ จะถูกทำลายลง ด้วยผลกรรมของตนเอง อย่างสาสมและแสนสาหัส ยิ่งกว่า เป็นทวีคูณ

ฉะนัั้น จงทำลายอคติที่อยู่ในความคิด จิตใจ ของเราลง ก่อนที่จะสายเกินไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *