Skip to toolbar

คำสอน:

“ความสุข คือ ความคิด…..”

ความสุข คือ ความคิด เพราะ
ความสุข อยู่ที่ ความคิด

ขอให้เราลองมาพิจารณาดู ดังนี้…..
ในยามที่เรารู้สึกเป็นปกติ หากเราคิดถึงเรื่องที่มีความสุข เราจะสามารถยิ้มหรือหัวเราะได้ และหากเราคิดถึงเรื่องที่มีความทุกข์ เราก็จะสามารถเศร้าใจหรือเสียใจได้

และขอให้เราลองมาพิจารณาดูต่อ ว่า…..
ในยามที่เรามีความทุกข์ หากเราลองคิดถึงเรื่องที่มีความสุข เราก็จะสามารถยิ้มหรือหัวเราะได้
และในยามที่เรามีความสุข หากเราลองคิดถึงเรื่องที่มีความทุกข์ เราก็จะสามารถเศร้าใจหรือเสียใจได้ เช่นเดียวกัน

ฉะนั้น….. ความสุขจึงไม่ได้อยู่ที่ เราเจอะเจอสิ่งใดที่เป็นต้นเหตุของความสุข แต่ความสุขอยู่ที่ เราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราเจอะเจอนั้น ๆ ต่างหาก

ดังนั้น….. จึงกล่าวได้ว่า ความสุข คือ ความคิด
และความคิดที่ว่านี้ คือ ความคิดอันฉลาดหลักแหลม ที่ถูกพัฒนามาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนแล้ว ปีแล้วปีเล่า เริ่มจากการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องก่อน ที่คิดพลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอะเจอเป็นความสุข ด้วยจิตใจที่มีการตั้งมั่นอยู่ในศีล ทาน และสมาธิอันแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหว จนในที่สุดความคิดของเราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึง ที่สุดของปัญญาอันประเสริฐ นั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงควรสร้างความสุขให้กับตัวเอง ในทุกที่ทุกเวลา กับทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเพียงแค่ “เปลี่ยนความคิดของเรา ณ เดี๋ยวนี้” จนกลายเป็นจิตใจตัวตน ที่สถิตอยู่กับความสุขได้ตลอดเวลาในที่สุด นั่นเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *