Skip to toolbar

คำสอน:
“อย่าคบคนพาล อย่าเสวนาคนชั่ว”

คนพาล คือ
คนที่มีความคิดเห็นอย่างผิด ๆ เห็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดี และเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดี
และคนพาลพร้อมที่จะแพร่กระจายสิ่งไม่ดีของตนไปปนเปื้อนหรือครอบงำผู้อื่นให้เห็นเหมือนกับตน
และผู้ที่ไม่รู้หรือผู้ไม่ฉลาด ยังกลับจะมายกย่องชื่นชมหรือเกรงกลัวคนพาลอีกด้วย

การที่เราคบกับคนพาล จะทำให้เราถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี หรือถูกซึมซับความคิด พฤติกรรม คำพูด ที่ไม่ดีมาจากคนพาล ทำให้เราถูกเติมความไม่ดี ที่มีอยู่แล้วในตัวเราที่เราต้องแก้ไขเอาออก ให้มีมากขึ้นไปอีก และเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดียิ่งขึ้นไปอีก

และเมื่อเรามีสิ่งไม่ดีมากขึ้น เราก็จะพบกับชะตากรรมที่ไม่ดีมากขึ้น

หากเป็นเช่นนี้ นับว่าเป็นที่น่าเสียดายมาก เพราะความไม่ดีไม่ได้เกิดจากตัวเราที่เป็นต้นเหตุโดยแท้ แต่เป็นเพราะเราไม่รู้ ไม่ฉลาด และไม่ยืนหยัดที่จะออกห่างจากคนพาลในเบื้องต้น นั่นเอง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *