Skip to toolbar

วันที่ 144
หลักธรรมความคิด:
4. มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจล่วงรู้เห็นถึง และสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมคนคนหนึ่งจึงไม่ชอบคนคนหนึ่ง และทำไมคนคนหนึ่งต้องมีเรื่องขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งอย่างมีเหตุหรือไม่มีเหตุอันควร สิ่งนี้คือ กฎแห่งกรรม ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกชีวิต ที่ทำให้คนแต่ละคนต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์ ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในสภาวะที่น่ายินดีหรือไม่น่ายินดี หลักของกฎแห่งกรรมอธิบายว่า สาเหตุเป็นเพราะเราได้สร้างเหตุแห่งกรรมกับคนอีกคนหนึ่งไว้ในอดีตชาติ หมายความว่า ในชาติก่อนเก่า เรากับอีกคนหนึ่งมีเรื่องติดค้างกันไว้ ไม่ได้สะสางกัน ไม่ได้ปล่อยวาง ไม่ได้ให้อภัยต่อกัน จึงมีความรู้สึกไม่ดี และจงเกลียดจงชังต่อกัน เราจึงต้องมาสะสางเรื่องนี้ต่อกันอีกในชาตินี้ ถ้าต่างฝ่ายต่างทำดีต่อกัน ให้อภัยกัน เรื่องที่ค้างคาไว้ก็จะถูกสะสางให้จบสิ้นไปด้วยดี และอาจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อกัน มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน แต่หากเราเลือกที่จะทำไม่ดีต่อกันอีก เราก็จะมาสานต่อเรื่องนี้ในลักษณะให้โทษให้ความทุกข์ต่อกันต่อไปอีก ทำให้สร้างความเกลียดชังแก่กันยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้น หากเราไม่เข้าใจในข้อนี้ เราก็จะจัดการแก้ไขปัญหาผิดทาง ซึ่งแทนที่เราจะเข้าใจต้นเหตุของปัญหา และหันมาอะลุ้มอล่วยต่อกัน และให้อภัยกัน กลับกลายเป็นสร้างปัญหาให้รุนแรงขึ้น ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้น และสร้างกรรมให้หนักขึ้นอีก ทั้งหมดเหล่านี้ เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราในเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ที่เราไม่รู้และทำผิด
….. เด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเรียนเด็กเรียนเนรีบเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเด็กเรีเด็กเรียนเด็กเรียนนนักเรียนนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนเด็กนักเรียนไปโรงเรียนที่ที่ที่ที่เด็กนักเรียนไปโรงเรียนที่ประชุมโรงเรียนที่ไปที่เด็กที่ไปโรงเรียนไหนไปทำไมเด็กไปโรงเรียนไปที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *