Skip to toolbar

วันที่ 130
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 129)
และสุดท้าย ให้เราคิดว่า…..
ที่เขาทำเช่นนี้ เขามีเหตุผล มีมุมมอง ที่แตกต่างจากเรา แต่ปัญหาอาจเป็นเพราะ
– เขาไม่รู้ความจำเป็นของเรา
– เขาไม่เข้าใจสถานการณ์ของเรา
– เราคิดว่าเขาไม่เข้าใจเรา ส่วนเราเข้าใจเขาหรือไม่
– การไม่เข้าใจกัน เกิดจากการขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างเขากับเรา
– เราดื้อดึงไม่ฟังเหตุผลของเขาหรือไม่
– เราปิดกั้นตัวเองหรือไม่
– เราไม่ยอมรับความจริงหรือไม่
– ทำไมเราไม่ลองเปิดใจ ลองตั้งใจฟังเขาดู
– อาจมีสิ่งใดที่เขาพูดเป็นประโยชน์ก็ได้
ดังนั้น เราไม่ควรหงุดหงิด รำคาญ ไม่พอใจเขา เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ประโยชน์จากเขา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ 1. ได้มุมมองข้อคิด 2. ได้ฝึกความอดทนอดกลั้น
หากเราหงุดหงิดไม่พอใจเขา ผู้ที่มีปัญหา ไม่ใช่เขา แต่กลับเป็นเรา เพราะนอกจากเราจะขาดความอดทนอดกลั้น ในการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้ว เรายังไม่มีปัญญามากพอที่จะเข้าใจสภาวะธรรมชาติของคน ที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย
เพราะฉะนั้น ทางที่ถูกคือ เราต้องเข้าใจเขาให้มากขึ้น และกลับมามองตัวเราเอง ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ หากมีสิ่งผิด ให้เราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเอง หากมีการเข้าใจผิด ให้เราสื่อสารกับเขาให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น และหากเขาไม่เข้าใจเหตุผลที่ดีของเรา ให้เราฝึกความอดทนอดกลั้น และมั่นคงในการทำสิ่งดี รอคอยวันเวลาที่เขาจะเข้าใจเราและรู้ถึงความจริง คือ เจตนาความตั้งใจที่ดีของเรา
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *