Skip to toolbar

วันที่ 129
หลักธรรมความคิด:
และหากเป็นในกรณีที่สอง ที่เราเป็นฝ่ายมีปัญหาในสายตาเขา
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราเป็นฝ่ายอยู่ในสถานะที่เป็นรองเขา และอาจถูกเขาสอน บอกกล่าว ฯลฯ ด้วยเหตุผลความเป็นจริง หรือ อย่างไม่มีเหตุผลความเป็นจริง และเราอาจเข้าใจว่าเขา บ่น ตำหนิติเตียน จู้จี้ จุกจิก ทำให้เราเกิดความหงุดหงิด รำคาญใจ หรือเบื่อหน่าย
ให้เราคิดทบทวนดูใหม่ เช่นนี้ ว่า…..
– เขาไม่ได้เจตนาทำให้เราไม่พอใจ
– เขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเรา หรือให้โทษเรา
– เขาหวังดีกับเรา เขาต้องการให้ประโยชน์เรา
– เขาต้องสูญเสียพลังงาน ในการยุ่งเกี่ยวกับเรา ใส่ใจเรา
– เขามีประสบการณ์ที่แตกต่างจากเรา เขาจึงไม่เหมือนเรา
– เขาก็มีมุมมองความคิดของเขา เราก็มีมุมมองความคิดของเรา เขาและเราก็ต้องแตกต่างกัน เป็นธรรมดา
– ที่เขาคิดแบบนั้น ทำแบบนั้น ก็เพราะเขามีข้อมูลที่ทำให้เขาต้องคิดและทำแบบนั้น
– เพราะเขาเป็นเขา และเราเป็นเรา ก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เป็นธรรมดา
– หากเราเป็นเขา เราก็ต้องเป็นเหมือนเขา
– หากเขาเป็นเรา เขาก็จะเป็นเหมือนเรา
– ความไม่เข้าใจระหว่างเขากับเรา ไม่ได้อยู่ที่อะไรเลย
แต่อยู่ที่ เขาไม่ได้เป็นเรา และ เราก็ไม่ได้เป็นเขา
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *