Skip to toolbar

วันที่ 128
หลักธรรมความคิด: (ต่อจากวันที่ 127)
และสุดท้าย ให้เราคิดว่า…..
เขาเป็นคนน่าสงสาร เราไม่ควรหงุดหงิด ไม่พอใจเขา เราต้องสงสารเขาจึงจะถูก เพราะ…..
– เขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร
– เราไม่ได้สื่อสารให้เขาเข้าใจชัดเจน
– ไม่มีคนบอกเขาสอนเขา
– เขาไม่มีประสบการณ์เหมือนเรา
– เขาขาดโอกาสในการเรียนรู้เหมือนเรา
– หากเขามีโอกาสเหมือนเรา เขาก็จะรู้อย่างเรา และก็จะเป็นเหมือนเรา
– เขายังไม่มีปัญญา เขาจึงยังคิดไม่ออก คิดไม่ได้
ดังนั้น หากเราหงุดหงิดเขา รำคาญเขา ไม่พอใจเขา สุดท้ายคนที่มีปัญหา คือเรา นั่นเอง ไม่ใช่เขา เพราะเราขาดปัญญา ที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของเขา ว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเป็นธรรมดา แต่กลับมาหงุดหงิดใส่เขา
เพราะฉะนั้น ทางที่ถูกคือ เราต้องให้อภัยเขา ให้เวลาเขา ให้โอกาสเขา ให้ค่อย ๆ เรียนรู้ หากมีโอกาส เราต้องบอกเขาให้รู้ พูดให้เขาเข้าใจ หรือรอให้เขาเปลี่ยนแปลง เราต้องค่อย ๆ อดทนให้เขาพัฒนาตัวเอง
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นต้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *