Skip to toolbar

วันที่ 136 หลักธรรมความคิด: 3. เราต้องรักษาความศรัทธาของเราที่มีต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้มั่นคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยเราต้องระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม อยู่ตลอดเวลา และเราต้องหมั่นทบทวนความศรัทธาของเราต่อคำสอน ซึ่งเราต้องมั่นใจอยู่เสมอว่า ความศรัทธาของเรา ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่นขาดหาย และไม่มีความสงสัยคลางแคลงใจในข้อใด ๆ เมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาในคำสอน เรื่องกฎแห่งกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เมื่อนั้นเราจะเลือกทำแต่สิ่งที่ดี และหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ไม่ดี เพราะเราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่แล้วว่า ทุกสิ่งที่เราทำ ทั้งดีและไม่ดี ล้วนส่งผลกรรมคืนกลับมาตอบสนองผู้กระทำทั้งสิ้น ดังนั้น การรักษาความศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรม จะเป็นเครื่องช่วยเตือนใจ ให้เราคิดระงับยับยั้ง ในการปกป้องตนเอง จากการกระทำที่ไม่ดี ที่เราอาจก่อขึ้นจากการแสดงความโกรธต่อผู้อื่น ที่เราอาจต้องเสียใจกับการกระทำของเราในภายหลัง เมื่อกรรมนั้นส่งผล …..

read more

๑๕.แต่ในความเป็นจริง….. “ความจริง คือ ความสุข” “การรู้ความจริง คือ การได้รับความสุข” “ผู้ที่เข้าถึงความจริง ผู้นั้นจะมีความสุข” “ผู้ใดเข้าถึงสัจธรรมความจริงสูงสุด ผู้นั้นจะมีความสุขสูงสุด” …..

read more

วันที่ 135 หลักธรรมความคิด: 2. เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่า ความโกรธที่เรายับยั้งไม่ได้ และแสดงกับผู้อื่นนั้น เป็นการก่อปัญหา และเป็นการเพิ่มปัญหาที่มีอยู่ให้รุนแรงมากขึ้น ความโกรธที่เราแสดงออกไป ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ขาดการควบคุม ที่ไม่ดีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา เช่น พูดคำหยาบ พูดด่าว่า พูดตำหนิติเตียน พูดดูถูกเหน็บแนม พูดถากถางแดกดัน พูดท้าทายหาเรื่อง พูดสบถสาบาน พูดเถียง พูดประชด ฯลฯ หรือพฤติกรรมทางกาย โดยแสดงอาการท่าทีไม่พอใจ ทำประชดประชัน เช่น ทำท่าหาเรื่อง เดินหนี ทิ้งหน้าที่ ทิ้งงาน หรือตอบโต้ด้วยความรุนแรง เช่น ทำร้ายร่างกาย ทำลายสิ่งของ หรือประชดชีวิตตัวเอง ด้วยการทำร้ายตัวเอง ตัดสินปัญหาโดยไม่ยั้งคิด ฯลฯ…

read more

คำสอน: “นักเรียน AVP อริยวิจิตรบัณฑิตย์….. จงตั้งตนอยู่ในความมีสัมมาทิฏฐิ อย่าชักช้าร่ำไร ทำตามใจตัวเอง แต่จงเร่งรัดการเรียนรู้ และพัฒนาความเจริญมาสู่ตน” ด้วย… ความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ การมองไม่เห็น ประโยชน์ในสิ่งดีที่เราได้รับ และ… ความไม่ตั้งใจ ความไม่พยายาม ความขี้เกียจ ความเบื่อหน่าย ความท้อแท้ หรือเหตุใด ก็ดี จะทำให้เราล่าช้าในการเรียนรู้ และพัฒนาตนสู่ความเจริญ ฉะนั้น ขอให้เราจงรีบปรับเปลี่ยนความคิดเห็นจากผิดเป็นถูก เร่งรัดการเรียนรู้ และพัฒนาความเจริญมาสู่ตนโดยเร็วเถิด.

read more

๑๔.“ผู้คนโดยมาก มักพูดความไม่จริง เพราะความไม่จริง ผู้พูดพูดได้ง่าย เพราะง่ายต่อการยอมรับ” “ผู้คนโดยมาก มักไม่พูดความจริง เพราะความจริงนั้น ผู้พูดพูดได้ยาก เพราะยากที่ผู้ฟังจะยอมรับได้” และ “ผู้คนโดยมาก มักรับฟังความไม่จริง เพราะความไม่จริงนั้น มีให้เลือกอย่างมากมาย ทั้งที่ถูกใจ ทั้งที่อยากฟัง เพราะฟังแล้วเกิดความสบายใจ” “ผู้คนโดยมาก มักไม่รับฟังความจริง เพราะความจริงนั้น ไม่มีสิทธิ์เลือก ทั้งขมขื่น ทั้งเจ็บปวด ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากได้ยิน เพราะรู้แล้วเกิดความทุกข์ใจ”.

read more

๑๓.“เราต้องพบเจอกับความทุกข์มากมายในโลก เพราะเราไม่ได้รับเอาความรู้ที่จริงมาปฏิบัติและพัฒนาตน แต่เราถูกครอบงำด้วยความรู้ที่ไม่จริง ทั้งที่รับมาจากผู้อื่นและสร้างขึ้นเอง” “หากเราต้องการหลุดพ้นจากกับดักของความทุกข์ในโลก เราต้องค้นหาความจริง รับเอาแต่ความจริง และยึดมั่นกับแต่ความจริง เท่านั้น” “บัณฑิต หรือ ผู้มีปัญญา รู้และเข้าใจในการขวนขวายหาแต่ความรู้ที่จริง ศึกษาแต่ความรู้ที่จริง และศรัทธากับแต่ความรู้ที่จริง”. …..

read more

วันที่ 134 หลักธรรมความคิด: การพัฒนาปัญญาความคิด เพื่อช่วยให้เราละทิ้งความโกรธที่มีต่อผู้อื่น ด้วยการเห็นโทษของความโกรธ ดังนี้….. 1. เราต้องมองให้ออกให้ได้ว่า ความโกรธเมื่ออยู่กับผู้ใด ผู้นั้นกำลังทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองให้เสียหาย ผู้โกรธจะมีแต่ความน่ารังเกียจ และความน่าอับอายเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่มีอารมณ์โกรธจะมีลักษณะหน้าตาที่ไม่น่าดู และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้คนอยากหนีถอยห่าง ผู้โกรธไม่สามารถควบคุมความโกรธของตัวเองได้ในระดับความคิด จึงแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ภายนอกที่ผู้คนมองเห็นได้ และหากผู้โกรธยังควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็จะแสดงออกทางคำพูด น้ำเสียง และหากผู้โกรธยังควบคุมตัวเองอีกไม่ได้ ก็อาจจะแสดงเกินเลยทางพฤติกรรมการกระทำ ที่ทำให้ตนเองเสียหาย ในด้านเสื่อมลักษณ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ความนับถือศรัทธา ฯลฯ ดังนั้น เราต้องมองให้เห็นโทษของความโกรธในข้อนี้ว่่า ความโกรธไม่ดีต่อเรา เพราะทำให้เราเสื่อมเสียภาพลักษณ์อย่างรุนแรง และหากเราไม่ระงับความโกรธ เรากำลังทำร้ายตัวเอง เพราะความโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการสร้างปัญหา …..

read more

๑๒.ความรู้ที่ไม่จริง หรือ สิ่งที่ไม่ใช่ความจริง ถูกสร้างขึ้น เพราะผู้กล่าวอ้างมีเจตนาที่ไม่ดี หลายประการ ดังนี้ เช่น….. 1. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตน 2. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลตน 3. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อสนับสนุนเข้าข้างตน 4. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการให้คนหลงเชื่อ เพื่อทำตามเป้าหมายแผนการตน 5. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการปกปิด ปัญหาความผิดพลาดของตน 6. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการหลบหลีก หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 7. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการหลีกเลี่ยง ภาระการช่วยเหลือส่วนรวม 8. ผู้กล่าวอ้าง ต้องการอวดตน ให้คนนิยมหลงใหลตน 9. ผู้กล่าวอ้าง…

read more

วันที่ 133 หลักธรรมความคิด: 2. ให้พัฒนาปัญญาทางธรรม คือ ต้องคิดให้ทันให้ได้ว่า ความโกรธที่ครอบงำเราอยู่นั้น ไม่ดีสำหรับตัวเราเอง และ เราต้องรีบกำจัดออกไปให้เร็วที่สุด ผู้ที่มีปัญญาทางธรรมมากก็จะรู้ถึงข้อนี้ดี และจะไม่ยอมให้ตนเองมีความโกรธครอบงำหรือแม้แต่เจือปนอยู่เลย แต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาทางธรรมน้อย ก็จะมองข้อนี้ไม่ออก และไม่รู้ว่าความโกรธจะทำลายตัวผู้โกรธเสียเอง จึงไม่ระมัดระวังและควบคุมตัวเอง ซึ่งโดยเบื้องต้นผู้โกรธอาจต้องการระบายอารมณ์โกรธของตนเพื่อต้องการให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ผู้โกรธกำลังทำลายตัวเองอย่างมหันต์ ดังนั้น ผู้ที่คิดโกรธจึงต้องพัฒนาปัญญาทางธรรม ให้สามารถควบคุมและกำจัดความโกรธออกไปจากตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นความเคยชิน …..

read more

๑๑.ความรู้ 3 อย่าง ที่เราจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ ในเรื่อง….. 1. ความรู้ที่ใช้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความลำบากยากจน ทางชีวิตความเป็นอยู่ 2. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทางร่างกาย 3. ความรู้ในการรักษาปกป้องคุ้มครองตน ให้รอดพ้นจากความทุกข์ใด ๆ ทางจิตใจ จะต้องเป็นความรู้จริง คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่จริง สิ่งที่ถูก สิ่งที่แน่นอน และสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ ต่อตัวเรา เท่านั้น เราจึงจะพบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงได้.

read more