Skip to toolbar

วันที่ 87
ความคิด:

ทำแต่ความดี หมายความว่าอย่างไร?

ก่อนที่เราจะทำความดีได้นั้น เราต้องรู้ก่อนว่าความดีคืออะไร และอะไรคือความดี ซึ่งทำให้เมื่อเราทำสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดี ทำให้เราได้ดีจากการทำความดีนั่นเอง

เราจึงต้องทำการศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ได้อย่างจริงจังก่อนว่า ความดีคืออะไร เพราะหากเราไม่เข้าใจ หลงคิดไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นดี หรือเราไปหลงเชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่คนดี หรือคนอื่นนั้นไม่รู้จักความดีจริง เราก็จะหลงทำในสิ่งที่เราคิดว่าดี ซึ่งในความเป็นจริง ไม่ใช่ความดีที่แท้จริง หรือเราอาจหลงทำไปเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลไม่ดีตามมา ก็จะเปรียบเสมือนเราเดินผิดทาง โดยเราตั้งใจจะเดินไปทางหนึ่ง แต่กลับเดินไปอีกทางหนึ่ง ทำให้เราพบกับจุดหมายปลายทางที่แตกต่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อย่างสิ้นเชิง เสมือนสีขาวกับสีดำ หรือนรกกับสวรรค์ เพราะตรงข้ามกับความดี คือความไม่ดี หรือความชั่ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ในการทำความดี เราต้องมีสิ่ง ๆ หนึ่ง ที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุด คือ “ปัญญา” เพื่อใช้ในการมองเห็นความดี ทำให้เรารู้ว่าความดีคืออะไรและทำให้เราสามารถแยกแยะความดีออกจากความไม่ดีได้อย่างถูกต้องชัดเจน นั่นเอง
……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *