Skip to toolbar

คำสอน:

“98% ของสิ่งที่ถูกปลูกฝังในวัยเด็ก จะติดเป็นตัวตนของเราตลอดไป”

เพราะสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังจนเป็นอุปนิสัยใจคอและตัวตนนั้น จะไม่สามารถถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายเมื่อเราเติบโตขึ้นไปแล้ว แม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่สุดพิกัดสุดกำลัง ก็ยังไม่อาจรับรองว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ดังนั้น ขอให้เราจงรีบเร่ง แก้ไขสิ่งที่ผิด เสริมสร้างสิ่งที่ถูก และพัฒนาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ให้กับตัวเอง ก่อนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และเป็นการสายเกินไป.ส่วนบนของฟอร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *