Skip to toolbar

วันที่ 48
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 47)

หากเราคิดตรองดูให้ดี จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับคนอื่น ที่อยู่รอบข้างเราต่าง ๆ มากมาย ในทุกเวลา ทุกเหตุการณ์ ทุกรูปแบบ ทั้งกับคนใกล้ตัวหรือไกลตัว หรือแม้แต่บางขณะที่เราอยู่ด้วยตัวเองเพียงลำพัง แต่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราก็ยังจะต้องพาดพิงอิงแอบกับคนอื่น เสมอ ๆ โดยที่เราสามารถก่อเกิดความคิดต่าง ๆ ขึ้นมาได้ทุกขณะ เกี่ยวกับความต้องการคาดหวังอยากให้คนนั้นคนนี้ทำหรือเป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งสุดท้าย หากคนอื่นไม่เป็นดังที่เราคิด เราก็พร้อมที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเรา ได้เสมอ ๆ เช่นกัน

ดังนั้น เราลองมาคิดทบทวนดูให้ดีอีกครั้งว่า ในความเป็นจริง ผู้ที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเราเองนั้น ที่แท้จริงแล้ว คือใคร? จะใช่คนอื่นหรือไม่? จะใช่คนอื่น ๆ ที่เขาอาจรู้ความในใจของเราว่าเราต้องการอย่างไรเกี่ยวกับเขา หรือไม่? หรือจะใช่คนอื่น ๆ ที่แม้แต่เขาอาจไม่มีสิทธ์ล่วงรู้เลยด้วยซ้ำว่า เราคิดอย่างไรกับสิ่งที่เป็นอยู่เกี่ยวกับเขา หรือไม่?

และ….. เราก็พร้อมโทษคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ว่า “คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์” หรือ “เราเป็นทุกข์เพราะคนอื่นทำให้เป็น” ซึ่งการที่คนอื่นถูกกล่าวหาโดยเราเช่นนี้ ช่างเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นเลยแม้แต่น้อย
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *