Skip to toolbar

วันที่ 40
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 39)

กฎของธรรมชาติที่ว่านี้ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้วงจรของการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ทั้งสิ้น ซึ่งอธิบายว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถอยู่ในสภาพดังเดิมได้ตลอด คือ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ต้องเป็นอยู่ และต่อไป สิ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไป ยกตัวอย่างเช่น

“วันนี้เรายังหนุ่มสาว สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ ต่อไปก็ต้องแก่ตัวลงเป็นธรรมดา ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมด แก่เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น ต้องรักษาตัวเราให้ดี อย่าทำลายสุขภาพตัวเองให้แก่เร็ว และตายไว ก่อนกำหนด ก็แล้วกัน”

“วันนี้มีเงิน ต่อไปก็อาจหมดเงินได้ เพราะมีการได้มา ก็ต้องมีการเสียไป ที่เรามีในวันนี้ก็มาจากวันก่อนที่เราไม่เคยมีหรือมีน้อยกว่า และเมื่อมีได้ ก็ต้องหมดได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะฉะนั้น ต้องระวังตัวให้ดี รักษางานให้ดี ดูแลค่าใช้จ่ายให้ดี ทำให้ดี อย่าไปประมาท ก็แล้วกัน”

“วันนี้มีปัญหาอุปสรรค ทำให้ทุกข์ใจ แต่ไม่มีปัญหาใดอยู่คาคงทนตลอดไป สักวันก็ต้องคลี่คลาย หรือไม่ก็จืดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่อยู่ที่เราว่า จะทำให้ปัญหาคลี่คลายเร็วหรือช้า หรือทำให้มีปัญหามากขึ้นอีก และลองนึกถึงปัญหาเก่า ๆ ในวันเก่า ๆ ทำไมวันนี้เรายิ้มได้ ดังนั้น ปัญหาในวันนี้ ก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตเหมือนกัน และทุกปัญหามีทางออกเสมอ แต่อยู่ที่เราว่าเราพยายามหาทางออกหรือไม่ เพราะฉะนั้น เราต้องแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา ความชาญฉลาด ความจริงใจ ไม่มีอคติ ด้วยความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกัน ทำให้ดีด้วยกันทุกฝ่าย ปัญหาทั้งหมดต้องผ่านพ้นด้วยดี อย่างแน่นอน”
ฯลฯ
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *