Skip to toolbar

วันที่ 29
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 28)

  1. ทุกข์เพราะต้องการให้สิ่งนั้นอยู่คงทน ไม่อยากพรากจากสิ่งนั้น ต้องการให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไปตลอด แต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดทรุดโทรม เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป เราก็จะเกิดความเสียดายผิดหวังทุกข์ใจในสิ่งนั้นแทน
  2. ทุกข์เพราะไม่พอใจ หรือไม่ต้องการให้สิ่งนั้นมีอยู่ในกาลต่อมา คือ เมื่อเราสมหวังหรือได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้ว แต่ต่อมาเราเกิดความไม่พอใจในสิ่งนั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้ในตอนแรก หรือสิ่งนั้นเกิดเสื่อมสภาพไม่ได้ดีเหมือนเดิม หรือเราอาจพบกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งนั้น เราจึงต้องการแก้ไขหรือกำจัดสิ่งนั้นออกไป

และในช่วงเวลาที่เราคิดหาทางออกอยู่นั้น คือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ร้อนใจ เราจะอยู่กับความลังเลสงสัยไม่มั่นใจ และจะมีความทุกข์ร้อนใจจนกว่าสิ่งนั้นจะถูกแก้ไขหรือกำจัดออกตามที่เราต้องการ แต่หากสิ่งนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิม เราก็จะมีความร้อนรนอมทุกข์กับการอยู่กับสิ่งนั้นต่อไป จนกว่าเราหาทางจัดการกับสิ่งนั้นหรือยอมรับในสิ่งนั้นได้.
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *