Skip to toolbar

วันที่ 23
การอยู่: (ต่อจากวันที่ 22)

  1. ถูกผู้อื่นกระทบกระทั่งทางผลประโยชน์และทรัพย์สิน ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง และโดยรู้ตัวผู้กระทำหรือไม่รู้ เช่น ถูกขโมย ปล้นจี้ คดโกง ยักยอก สวมรอย ยกเค้า ฉกฉวย ช่วงชิง แย่งเก้าอี้ แย่งตำแหน่ง ยึดทรัพย์ ยึดอำนาจ พรากสิทธิ์ ฯลฯ

ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่เราสูญเสียไปนั้น อาจเป็นสิ่งที่เราหามาโดยง่ายหรือโดยยาก เมื่อเราถูกแย่งสิทธิในการครอบครองไป เราจะเกิดความทุกข์ใจทับซ้อนหลายชั้น เพราะนอกจากเราจะมีความทุกข์ใจจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับในการครอบครองแล้ว เรายังเกิดความทุกข์ใจจากการหวงแหนเสียดายในสิ่งนั้น และที่สำคัญคือ เราจะมีความทุกข์ใจในฐานะเป็นผู้ถูกกระทำ และยิ่งหากเรารู้ตัวผู้กระทำด้วยแล้ว เรายังจะเกิดความทุกข์ใจมากขึ้น เพราะมีความรู้สึกไม่ดีต่อผู้กระทำ เช่น ไม่พอใจ โกรธ โมโห เจ็บใจ แค้นเคือง ชิงชัง อาฆาต และอาจอยากกระทำไม่ดีกลับต่อผู้กระทำ เช่น เอาสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินคืนด้วยวิธีรุนแรง หรือทำลายล้างเพื่อระบายความแค้น เป็นต้น
…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *