Skip to toolbar

วันที่ 19
การอยู่:

ตั้งแต่เราเกิดมา เราจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมายในชีวิต ซึ่งปัญหาทั้งหลายอันทำให้เราต้องเกิดความทุกข์ใจเหล่านั้น นอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองโดยตรงแล้ว ยังเป็นปัญหาที่เกิดสืบเนื่องจากผู้อื่น ที่เราอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง แล้วมากระทบกับตัวเรา ทำให้เราต้องพลอยทุกข์ใจไปกับเขาด้วย ผู้อื่นที่ว่านี้ อาจเป็นคนในครอบครัวของเรา เป็นคนที่เรารัก เป็นญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนใกล้ตัวหรือไกลตัว คนที่เราสนิทหรือไม่สนิท คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จัก บุคคลที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม สามารถเป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์ใจได้ทั้งสิ้นเสมอ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *