Skip to toolbar

คำสอน:

“หากเปรียบเทียบการเรียนรู้…..

เหมือนกับการทำตัวเราให้เป็นน้ำครึ่งแก้ว พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา

เราต้องมั่นใจว่า น้ำที่เรามีอยู่ครึ่งแก้วนั้น จะต้องเป็นน้ำใสด้วย หากไม่แล้ว จงหกน้ำเสียนั้นทิ้งออกก่อนเติมน้ำใหม่ใส่เข้าไป

หมายถึง ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วย เราจึงจะสามารถรับข้อมูลความรู้ใหม่ได้ โดยไม่มีอคติ และสามารถต่อยอดความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของเราให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *