Skip to toolbar

วันที่ 44
การกิน:สาเหตุที่ทำให้สุขภาพร่างกายและหน้าตาผิวพรรณของเรามีปัญหา คือ การกินผิด และการกินเกิน
การกินผิด คือ การกินเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปต่าง ๆ ที่มาในรูปของ แป้งขัดขาว ไขมัน น้ำตาล สารปรุงแต่ง สารสกัด และสารเคมีต่าง ๆ
การกินเกิน คือ การกินในปริมาณที่มากเกินไป เกินกว่าความจำเป็นของร่างกายจนเกิดการสะสมและให้โทษกับสุขภาพของเราในที่สุด
ดังนั้น เราจึงต้องตระหนักและระมัดระวังของที่เราเอาเข้าปากทั้งหลายทั้งหลายทั้งสิ้น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *