Skip to toolbar

วันที่ 43
การกิน:
สรุปหลักการรับประทานแนวเบญจธรรมชาติ คือ การรับประทานพืชผักผลไม้ที่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด ดังนี้
1. รับประทานข้าวกล้องและขนมปังที่ทำจากแป้งโฮลวีทหรือแป้งไม่ขัดขาว
2. ลดปริมาณการรับประทานอาหารประเภทแป้งให้น้อยลง
3. ตัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลาย และ เครื่องดื่มต่าง ๆ ออก
4. ไม่รับประทานไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่
5. ไม่รับประทานนมและผลิตภัณฑ์จากนม
6. หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและอาหารปรุงแต่งต่าง ๆ
7. หลีกเลี่ยงอาหารบรรจุภัณฑ์
8. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน
9. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม
10. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
11. รับประทานผักผลไม้สดโดยหลีกเลี่ยงการผ่านความร้อนหากทำได้
12. รับประทานผักผลไม้สดที่ไม่ผ่านขั้นตอนการยืดอายุ
หากเราปฏิบัติเช่นนี้ได้ เราก็จะพบกับสุขภาพร่างกายที่ดี หน้าตาผิวพรรณดี รูปร่างดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุขัยที่ยืนยาว.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *