Skip to toolbar

วันที่ 42
การกิน:
12. รับประทานผักผลไม้สดที่ไม่ผ่านขั้นตอนการยืดอายุ
การยืดอายุผักผลไม้เป็นการทำเพื่อถนอมผักผลไม้ไว้ให้อยู่ได้นานหรือเพื่อเพิ่มความอร่อย เช่น การตากแห้ง การหมัก ดอง แช่อิ่ม หรือเชื่อม ฯลฯ ผักผลไม้ที่ถูกยืดอายุก็จัดว่าเป็นอาหารที่ตายแล้วเช่นกัน เพราะได้สูญเสียคุณค่าทางสารอาหารบางส่วนไปแล้ว
หากเรารับประทานผักผลไม้สดที่ผ่านการยืดอายุ นอกจากจะไม่มีประโยชน์กับร่างกายเท่าที่ควรแล้ว เรายังจะได้สิ่งให้โทษและสิ่งปนเปื้อนจากสารที่ใช้ผสมในอาหารด้วย ซึ่งอาจเป็นทางตรงและทางผลข้างเคียงได้ เช่น เราจะได้รับเกลือ น้ำตาล หรือน้ำส้มสายชู ที่ใช้ผสมในผักผลไม้ดองเค็ม หวาน เปรี้ยว ต่าง ๆ ที่ให้โทษกับร่างกายในระยะยาว ส่วนผลกระทบข้างเคียงได้แก่ ขั้นตอนการทำที่ไม่สะอาด เช่น เราอาจได้รับเชื้อราหรือแบคทีเรียซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากรับประทานเข้าไป เป็นต้นว่า เกิดโรคอาหารเป็นพิษหรือโรคท้องร่วงได้
ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงผักผลไม้ประเภทหมักดองแช่อิ่มเหล่านี้ เพื่อลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมักดอง เช่น เกลือ น้ำตาล เข้าร่างกาย และลดความเสี่ยงจากอาหารที่อาจมีการปนเปื้อนด้วย
13. …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *