Skip to toolbar

วันที่ 31
การกิน:
หลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาพของการรับประทานอาหารแนวเบญจธรรมชาติแล้ว ขอให้เราลองเริ่มปฏิบัติกันจริง ๆในแต่ละข้อ ตามที่แนะนำ ดังนี้ คือ
1. รับประทานข้าวกล้องและขนมปังที่ทำจากแป้งโฮลวีทหรือแป้งไม่ขัดขาว
ให้เราเปลี่ยนจากการรับประทานข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้อง และเปลี่ยนจากขนมปังขาวมาเป็นขนมปังโฮลวีทแทน เพราะในข้าวกล้องหรือแป้งไม่ขัดสีจะยังมีไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหาร และสารอาหารอยู่อย่างครบถ้วน ซึ่งหากเรารับประทานข้าวกล้องและข้าวขาวในปริมาตรที่เท่ากันก็จริง แต่สิ่งที่เราได้รับเข้าร่างกายจะแตกต่างกัน คือ ในข้าวกล้องเราจะได้รับเส้นใยอาหารและสารอาหาร คือ แร่ธาตุและวิตามิน มากกว่าข้าวขาว และอีกทั้งเส้นใยอาหารจากข้าวกล้องหรือแป้งไม่ขัดสีนั้น จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายมากกว่ากรณีรับประทานข้าวขาวหรือแป้งขัดสี ทำให้เราสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีกว่า และมีภาวะไขมันสะสมน้อยกว่าหรืออ้วนได้ยากกว่าการรับประทานข้าวขาวหรือแป้งขัดสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *