Skip to toolbar

วันที่ 30
การกิน:
การปฏิบัติตามแนวอาหารเบญจธรรมชาติทำให้เราปลอดจากภาวะอาการเจ็บปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
การกินอาหารตามแนวเบญจธรรมชาติ ทำให้เลือดของเราใสสะอาด ส่งผลให้การหมุนเวียนของเลือดของเราดี ดังนี้
1. การไม่กินเนื้อสัตว์ ทำให้เลือดปลอดจากของเสียและของเน่าเหม็น
2. การหลีกเลี่ยงของปรุงแต่ง ทำให้เลือดปลอดจากสารพิษปนเปื้อน
3. การหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งขัดขาว ลดอาหารประเภทไขมัน งดของหวานและน้ำหวาน ลดอาหารรสเค็ม ทำให้เลือดไม่ขุ่นข้นเหนียวหนืด
เมื่อเรากินอาหารปลอดเนื้อสัตว์และเน้นอาหารประเภทพืชผักผลไม้ในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ ร่างกายของเราก็จะปลอดจากของเสียของเน่าเหม็นและสิ่งมีพิษ เลือดของเราจะใสสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อเลือดของเราใส จึงถูกสูบฉีดและถูกขับเคลื่อนให้ไปเลี้ยงตามเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายได้โดยง่ายดายจนกระทั่งถึงส่วนปลายประสาทได้อย่างไหลลื่น ทำให้เซลล์ต่าง ๆ ทั้งหมดได้รับออกซิเจนและสารอาหารจากเลือดได้อย่างทั่วถึง และอีกทั้งของเสียในเลือดที่ผ่านกระบวนการเผาผลาญแล้วก็สามารถถูกขับออกและส่งกลับไปฟอกใหม่เพื่อการหมุนเวียนกลับมาได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
เมื่อระบบการหมุนเวียนของเลือดทั้งขาส่งเข้าและขาขับออกมีความโปร่งโล่งสบายไม่ติดขัด เซลล์ต่าง ๆ และอวัยวะต่าง ๆ จึงสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ เมื่ออวัยวะต่าง ๆ ไม่มีปัญหา ร่างกายจึงไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ และภาวะอาการการเจ็บปวดของร่างกายต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏ เช่น การปวดหัว วิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดข้อ ปวดกระดูก อาการเมารถ หรือแม้กระทั่งการปวดประเดือน ก็จะไม่มีเหตุให้ต้องเกิดขึ้น
ดังนั้น การปฏิบัติเรื่องอาหารนี้จึงสำคัญที่สุดในการป้องกันรักษาสุขภาพของเราในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้แต่การรักษาอาการการเจ็บปวดทางร่างกายต่าง ๆ ก็จะสามารถบำบัดให้หายไปได้โดยง่ายและอย่างฉับพลัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *