Skip to toolbar

วันที่ 27
การกิน:
การกินอาหารแนวเบญจธรรมชาติสามารถป้องกันเราจากการเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตด้วยเช่นกัน
โรคไตมีสาเหตุมาจากการทำงานของไต ซึ่งใช้ในการกรองของเสียและเกลือแร่ออกจากเลือด เกิดการเสื่อมสภาพลง เราอาจเปรียบเทียบไตได้กับเครื่องกรองน้ำ ซึ่งหากน้ำที่เราเอาผ่านเครื่องกรองยิ่งสกปรกน้อยเท่าไร เราก็จะยิ่งรักษาสมรรถภาพการทำงานของเครื่องกรองน้ำให้ทำงานได้ดีและยาวนานที่สุด ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องคัดสรรสิ่งของที่เราเอาเข้าร่างกายทางปากให้สะอาดที่สุด เพื่อรักษาไตให้ทำงานได้นานที่สุด
สิ่งที่เราเอาเข้าร่างกายที่เป็นต้นเหตุหลักทำให้ไตต้องทำงานหนัก คือ เนื้อสัตว์ และอาหารที่มีรสเค็ม รวมถึงยาต่าง ๆ ที่เรากินนาน ๆ แล้วเกิดการสะสม และพฤติกรรมการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคทุก ๆ โรคอยู่แล้ว
ดังนั้น การที่เรากินอาหารที่สะอาด ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติปลอดเนื้อสัตว์ตามแนวเบญจธรรมชาติ เลือดก็จะเกิดการปนเปื้อนสารพิษน้อยที่สุด และการที่เราไม่ต้องพึ่งพายารักษาโรคเพราะเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วนั้น ทำให้ไตที่ต้องทำหน้าที่ขับของเสียออกจากเลือดทำงานน้อยลง ดังนั้น เราจึงสามารถป้องกันตัวเองจากการเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตได้โดยไม่ต้องสงสัย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *