Skip to toolbar

วันที่ 17
การกิน:
(เหตุผลสำคัญประการที่ 3 ว่า ทำไมอาหารธรรมชาติปลอดเนื้อสัตว์ หรือ เบญจธรรมชาติ จึงดีมีคุณค่าสำหรับมนุษย์เรา)
เหตุผลสำคัญประการที่ 3 คือ เพื่อจิตวิญญาณ (ตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา)
#1 ทำให้ระดับจิตวิญญาณของเราสูงขึ้น
เมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งต้องผ่านการฆ่า เราจะเกิดความภูมิใจในตัวเอง ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวพันใด ๆ กับขบวนการทำลายชีวิตเลือดเนื้อ เมื่อนั้น จิตวิญญาณของเราจะเกิดความสุขใจ และเราสามารถรับรู้ได้เองว่า เราเป็นผู้สะอาดปราศจากมลทินในข้อการทำศีลข้อหนึ่ง เรื่องการไม่เบียดเบียนชีวิต ให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ และจิตวิญญาณที่มีความสุขนี้ จะเกิดความรู้สึกเยือกเย็นเบาสบาย และนั่นเป็นเหตุแห่งการเกิดบุญกุศลขึ้นในจิต
#2 ทำให้เราปลอดจากเจ้ากรรมนายเวร
เมื่อเราไม่เบียดเบียนชีวิตใด ๆ เราจะมีเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรน้อยลง เพราะเมื่อเจ้ากรรมนายเวรที่ตามอาฆาตเรา ได้รู้เห็นถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจทำในข้อนี้ ก็จะละเว้นและอโหสิกรรมให้กับเรา อีกทั้งยังจะร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย เพราะเจ้ากรรมนายเวรเองก็จะได้อานิสงส์ผลบุญในสิ่งที่เราทำด้วย
#3 ทำให้กิเลสเรื่องการกินเบาบางลง
การไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกินเนื้อสัตว์ ทำให้เราลดละกิเลสเรื่องการกินให้เหลือน้อยลง และการจำกัดการกินให้เหลือเฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์พืชไม่แปรรูป ทำให้เราได้ฝึกการยับยั้งชั่งใจในการกินได้เป็นอย่างดียิ่ง การที่เราไม่เลือกกินอาหารตามใจปาก หรือการไม่ปรุงแต่งรสชาติให้เอร็ดอร่อย โดยไม่คำนึงถึงโทษ เราได้บำเพ็ญธรรมในข้อขันติบารมี และยังได้ปฏิบัติธรรมข้อการสำรวมและการพอใจในการกินอีกด้วย เมื่อเรากินโดยคำนึงแต่สาระประโยชน์ของอาหารหรือเราเพียงแต่กินเพื่ออยู่ กิเลสของเราในเรื่องการกินซึ่งเป็นข้อที่ห้ามยากที่สุด ก็จะเบาบางลง ซึ่งจะนำไปสู่การละกิเลสข้ออื่น ๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ: ผู้คนชาวพุทธมักทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกเอาไปฆ่ากิน เช่น นก ปลา ปู โค กระบือ เป็นต้น อีกทั้งผู้คนยังมักสร้างบุญที่ถือว่ามีอานิสงส์มาก คือ การกินเจ ซึ่งอาจกินในเทศกาลกินเจ หรือในระหว่างการปฏิบัติธรรมถือศีลนุ่งขาวห่มขาว
ดังนั้น จึงขอตั้งคำถามชวนคิดไว้ ณ ที่นี้ ว่า “หากเราสามารถที่จะละเว้นเนื้อสัตว์ในทุก ๆ มื้อ ตลอดชั่วชีวิตของเราได้แล้ว อานิสงส์ผลบุญที่เราจะได้รับ จะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *