Skip to toolbar

วันที่ 6
การกิน:
สาเหตุสำคัญเรื่องการกินที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย คือ
1. การกินอาหารผิดประเภท
เกิดขึ้นเมื่อเรากินของให้โทษต่อร่างกาย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารปรุงแต่งด้วยสารเคมี อาหารประเภทแป้ง ไขมัน น้ำตาล อาหารที่ปรุงรสจัด เช่น ของหวาน เค็ม เผ็ด ซึ่งทำให้ร่างกายสะสมสิ่งมีพิษที่จะไปสร้างเซลล์ที่ผิดปกติ ทำให้ระบบอวัยวะเสื่อมโทรมสึกหรอ เกิดการทำงานบกพร่อง สะสมจนกลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง ก่อตัวเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขข้อ โรคตับ โรคไต ฯลฯ ซึ่งหากเรากลั่นกรองเรื่องการกินอาหารที่ให้โทษเหล่านี้ได้ เราก็จะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
2. การกินอาหารเกินปริมาณ
เกิดขึ้นเมื่อเรากินของมากเกินต่อความจำเป็นของร่างกาย (แม้กินถูกประเภท) ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักเพื่อเผาผลาญและกำจัดส่วนเกินออก ในส่วนที่กำจัดออกไม่หมด ร่างกายยังต้องแบกรับภาระในการจัดเก็บและสะสมกลายเป็นส่วนเกินมีเป็นพิษต่อร่างกายด้วย สิ่งส่วนเกินเหล่านี้ที่อยู่ในรูปของไขมัน ก็จะส่งผลกระทบทำให้่ระบบอวัยวะของร่างกายทำงานผิดเพื้ยนบกพร่อง เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ร้ายแรงในระยะยาว หากเราจำกัดเรื่องปริมาณอาหารเข้าสู่ร่างกายแค่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และให้ร่างกายเผาผลาญให้หมดโดยไม่เกิดการสะสม เราก็จะไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหล่านั้นเช่นกัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *