logo

089-0433-011

info@avpschool.org

โรงเรียน

ประจำ

07:30 - 17:30

จ.-ส.

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 17:30

Monday to Friday

 

Latest Posts

“สำคัญกว่า ความรู้ความสามารถ คือ ความดี”

www.avpschool.org คำสอน….. “สำคัญกว่า ความรู้ความสามารถ คือ ความดี” ดังนี้….. ความรู้ คือ ข้อมูลความจริงใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่น คน สัตว์ พืช หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ […]
Read more
www.avpschool.org คำสอน….. “ก่อนที่เราจะลงโทษใคร เราต้องให้โอกาสคนนั้นก่อน” ดังนี้….. เมื่อมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เราไม่ชอบ ที่เราไม่ยอมรับ หรือที่เราไม่ต้องการ เราอาจมีอาการไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้นั้น หลายหลากอาการลักษณะ ดังนี้เช่น ⁃ นิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ แต่มีความคิดลบหรืออคติอยู่ในใจ และอาจเอาไปพูดนินทาลับหลังให้เสียหาย หรือฟ้องร้องเพื่อเอาคืน หรือเอาไปประจานเพื่อให้อับอาย […]
Read more
www.avpschool.org คำสอน….. “การศึกษาที่แท้จริง คือ……..” ดังนี้….. การศึกษาที่แท้จริง คือ….. การศึกษา ที่สอนการ แก้ไขสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในตัวตน ปลูกฝังนิสัยจิตใจที่ดี ให้มีความเมตตา กรุณา ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดผู้ใด อยู่ในโลกด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา ไม่เป็นผู้โลภ ใช้ทรัพยากรของโลกพอเหมาะกับตัวเอง ไม่เป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง […]
Read more
www.avpschool.org @avpschool คำสอน….. “จงนำพาชีวิตด้วย สติปัญญา” ดังนี้….. เราจงนำพาชีวิตของเราด้วย สติปัญญา เพราะ สติปัญญา จะนำพาชีวิตของเรา ให้อยู่รอดปลอดภัย สติปัญญา ในที่นี้ หมายถึง….. – การมีสัมมาสติ หรือการระลึกรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่ง….. ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่ถูก […]
Read more
  www.avpschool.org @avpschool คำสอน….. ดังนี้….. ต้นเหตุของความเจริญ คือ ความดี และ เมื่อสร้างความดีไว้พร้อมแล้ว ความเจริญก็จะตามมา ดังนั้น ในการพัฒนาตนเอง เราจึงต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัวตนของเราก่อน ซึ่งเมื่อเราสร้างความดีไว้พร้อมแล้ว ความเจริญก็จะตามมาเอง ความดี คืออะไร? ความดี ที่เรากล่าวถึงในที่นี้ […]
Read more

การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

@avpschool การพัฒนาคนที่ถูกทาง คือ การสอนคน ให้ “ปรับเปลี่ยนความคิด” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ดังนี้….. การพัฒนาคนที่ถูกต้องถูกทาง คือ การสอนที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้คน ปรับเปลี่ยนความคิด ไม่ใช่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ….. ต้นเหตุที่เป็นเบื้องหลังที่มาของความเป็นไปของคนทุกคน ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียว ที่เป็นต้นเหตุหลัก คือ […]
Read more
www.avpschool.org @avpschool คำสอน….. “สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ ความคิดในหัวตัวเอง” ดังนี้….. ไม่มีสิ่งใดในโลกน่ากลัวยิ่งไปกว่า “ความคิดในหัวของเราเอง” เพราะ….. ความคิดที่อยู่ในหัวของเรานั้น สามารถกำหนดชีวิตชะตากรรมให้กับเจ้าของความคิดได้อย่างทรงพลัง เหตุเพราะ ความคิดของเรานั้นสามารถชี้ให้เรา เจริญหรือตกต่ำ สุขหรือทุกข์ หรือแม้กระทั่งสามารถชี้ ความเป็นหรือความตาย ให้กับเราได้ ดังนั้น….. […]
Read more
โรงเรียนในฝันที่มีจริง….. ที่สุดของการเรียนรู้และการพัฒนาที่แท้จริง เสริมสร้างเด็กนักเรียนเต็มศักยภาพ 5 ด้าน ให้เป็นเด็ก ฉลาด เก่ง งาม ดี มีคุณค่า และมีความสุข ด้วยความรู้ ความดี และความจริง….. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เฉพาะอยู่ประจำ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง […]
Read more
@avpschool คำสอน “ชีวิตคือ การต่อสู้กับการพัฒนาตนเอง” ดังนี้….. ชีวิต คือ การต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สำคัญ นั่นคือ การต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเอง ในการพัฒนาตัวเอง หรือในการทำให้ตัวเราเองนั้นดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ สาระสำคัญของชีวิตไม่ใช่สิ่งอื่นใด แต่คือ การพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรมความดีประดับตน มีคุณธรรมความดีเป็นตัวตน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่นับเป็นคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริง คุณธรรมความดี […]
Read more
Skip to toolbar